WiFi truyền điểm-điểm Tenda CPE-OS3 phát xa 5km(thực tế), Tốc độ 867Mbps

1,520,000

  • Tốc độ WiFi: Tổng 867Mbps
  • 2 điểm-điểm: Phát xa 5km
  • ‎Anten:  phân cực kép 12dBi‎.
  • Hỗ trợ: 4 Lan chuẩn 10/100Mbps
  • Chống sét tối đa 6000V‎