Showing all 11 results

Giảm giá!
2,750,000 2,590,000

 • Chịu tải: 100user
 • Cổng: 5Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng USB, 1 cổng thẻ nhớ Micro SD, 1 cổng SFP

Giảm giá!
4,100,000 3,850,000

 • Chịu tải: 100user
 • Cổng: 10 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng USB, 1 cổng quan SFP

Giảm giá!
2,360,000 2,190,000

 • Chịu tải: 100user
 • Cổng: 5 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng USB

Giảm giá!
2,900,000 2,490,000

 • Chịu tải: 100user
 • Cổng: 4 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Chế độ hoạt động linh hoạt PPPoE/Dynamic IP/Static IP

Giảm giá!
3,000,000 2,790,000

 • Chịu tải: 100user
 • Cổng: 4 Wan/1 Lan chuẩn gigabit
 • Chế độ hoạt động: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…

Giảm giá!
3,200,000 2,650,000

 • Chịu tải: 120user
 • Cổng: 5Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Chế độ hoạt động linh hoạt PPPoE/Dynamic IP/Static IP

Giảm giá!
7,200,000 6,890,000

 • Chịu tải: 250user
 • Băng tần kép: 2.4/5.0 Ghz
 • Cổng: 10 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng USB, 1 cổng Consule
 • Hiển thị: WiFi Marketing

Giảm giá!
8,500,000 7,990,000

 • Chịu tải: 300user
 • Cổng: 3Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng USB, 1 cổng Consule, 1 cổng SFP

Giảm giá!
3,500,000 3,290,000

 • Chịu tải: 150user
 • Cổng: 5 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng SFP

Giảm giá!
6,250,000 5,850,000

 • Chịu tải: 300user
 • Cổng: 8 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng quan SFP
 • Quản lý: UISP Mobile và Bluetooth BLE

Giảm giá!
4,500,000 4,080,000

 • Chịu tải: 250user
 • Cổng: 3 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng Consule
 • Quản lý: UniFi Controller V4