Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
6,150,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1267Mbps
 • Kết nối: 400 thiết bị
 • Anten: Phát xa 300m
 • Hỗ trợ: 1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,780,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: Phát xa 200m
 • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,780,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2333Mbps
 • Kết nối: 200 thiết bị
 • Anten: Phát xa 300m
 • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,940,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2033Mbps
 • Kết nối: 80 thiết bị
 • Anten: Phát xa 80m
 • Hỗ trợ: 1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: Unifi Controller.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,520,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 867Mbps
 • 2 điểm-điểm: Phát xa 5km
 • ‎Anten:  phân cực kép 12dBi‎.
 • Hỗ trợ: 4 Lan chuẩn 10/100Mbps
 • Chống sét tối đa 6000V‎