Hiển thị tất cả 8 kết quả

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 150Mbps + Truyền hình 180 kênh
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 210,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường: 240,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 200Mbps + Truyền hình 180 kênh
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 239,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường: 269,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 250Mbps + Truyền hình 180 kênh
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 249,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường: 279,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 300ULM + Truyền hình 180 kênh
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 299,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường:329,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh
 • 1 wifi mesh 5
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 215,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường: 245,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 150Mbps + Truyền hình 180 kênh
 • 1 wifi mesh 5
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 240,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường: 270,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 200Mbps + Truyền hình 180 kênh
 • 1 wifi mesh 5
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 269,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường: 299,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao

Đã bán

 • Internet 250Mbps + Truyền hình 180 kênh
 • 1 wifi mesh 5
 • Tặng tối đa 2 tháng sử dụng
 • Cước Smart Tivi: 279,000 đ/tháng
 • Cước tivi thường: 309,000 đ/tháng
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126