Dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT

  • Miễn phí khởi tạo dịch vụ
  • Lưu trữ hóa đơn 10 năm
  • Điều chỉ thông tin 650,000 đ/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7