Panasonic KX-TSC11MX (SX 2022) điện thoại cố định có màn hình hiện số

739,000

  • Điện thoại bàn Panasonic
  • Hiển thị số gọi đến, gọi đi.
  • Bộ nhớ 50 số gọi đến 10 số gọi đi.
  • Bảo hành: 12 tháng.