Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
490,000

Đã bán

 • Gồm: 5 cổng 10/100/1000Mbps
 • Chuyển đổi công suất: 10Gbps
 • Tỷ lệ chuyển tiếp gói: 7.44Mpps
 • Hoạt động ở 2 chế độ half or full-duplex cho mỗi cổng.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
570,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng 10/100/1000Mbps
 • Chuyển đổi công suất: 10Gbps
 • Tốc độ chuyển gói: 12 Mbps
 • Hoạt động ở 2 chế độ half or full-duplex cho mỗi cổng.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
480,000

Đã bán

 • Gồm: 5 cổng 10/100/1000Mbps
 • Tiêu thụ điện tối đa: 3.1W 
 • Công Nghệ Xanh, Kiểm Soát Luồng 802.3x

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
880,000

Đã bán

 • Gồm: 5 cổng 10/100Mbps
 • Chuyển đổi công suất: 10 Gbps
 • Bộ nhớ đệm: 128K
 • Hoạt động: Chế độ Deafult, Chế độ VLAN

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,350,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng chuẩn gigabit
 • Chuyển đổi công suất: 16 Gbps
 • Bộ nhớ đệm: 192K
 • Hoạt động: Chế độ Deafult, Chế độ VLAN

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,690,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng 10/100Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 10/100/1000Mbps
 • Công suất: tổng 120W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,990,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng 10/100/1000Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 Gigabit
 • Công suất: tổng 120W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
890,000

Đã bán

 • Gồm: 4 cổng 10/100Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 10/100Mbps
 • Công suất: tổng 65W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,390,000

Đã bán

 • Gồm: 4 cổng 10/100/1000Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 10/100/1000Mbps
 • Công suất: tổng 65W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
660,000

Đã bán

 • Gồm: 4 cổng 10/100/1000Mbps
 • 2 cổng Uplink chuẩn 10/100Mbps chuyên dụng
 • Bộ nhớ đệm nội bộ 1M
 • Công suất chuyển đổi 1.6Gb/s
 • Tổng công suất 35W

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,080,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng 10/100/1000Mbps
 • 1 cổng Uplink chuẩn 10/100Mbps chuyên dụng
 • Bộ nhớ đệm nội bộ 1M
 • Công suất chuyển đổi 1.8Gb/s
 • Tổng công suất 58W

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
850,000

Đã bán

 • Gồm: 4 cổng 10/100Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 10/100Mbps
 • Công suất: tổng 45W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m