Gói cước di động VinaPhone

Showing all 3 results

 • 2500 phút gọi nội mạng
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng VinaPhone
 • 10GB data truy cập 5G/4G

 • 4000 phút gọi nội mạng
 • 300 phút gọi ngoại mạng
 • 300 SMS nội mạng VinaPhone
 • 15GB data truy cập 5G/4G

 • 4000 phút gọi nội mạng
 • 500 phút gọi ngoại mạng
 • 500 SMS nội mạng VinaPhone
 • 20GB data truy cập 5G/4G


Danh sách gói cước di động VinaPhone