Hiển thị tất cả 9 kết quả

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
11,900,000

Đã bán

 • 6 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Có thể mở rộng 12 trung kế và 32 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
7,990,000

Đã bán

 • 4 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
9,150,000

Đã bán

 • 4 trung kế
 • 24 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
12,950,000

Đã bán

 • 4 trung kế
 • 32 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
14,850,000

Đã bán

 • 4 trung kế
 • 48 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
22,800,000

Đã bán

 • 4 trung kế
 • 56 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
26,900,000

Đã bán

 • 8 trung kế
 • 64 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
12,299,000

Đã bán

 • 6 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Có thể mở rộng 48 trung kế và 128 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
5,960,000

Đã bán

 • 3 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Có thể mở rộng 8 trung kế và 24 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng