Showing all 9 results

Giảm giá!
12,500,000 11,900,000

 • 6 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Có thể mở rộng 12 trung kế và 32 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
9,200,000 7,990,000

 • 4 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
10,800,000 9,150,000

 • 4 trung kế
 • 24 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
15,100,000 12,950,000

 • 4 trung kế
 • 32 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
16,300,000 14,850,000

 • 4 trung kế
 • 48 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
25,300,000 22,800,000

 • 4 trung kế
 • 56 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
29,500,000 26,900,000

 • 8 trung kế
 • 64 máy nhánh
 • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
13,500,000 12,299,000

 • 6 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Có thể mở rộng 48 trung kế và 128 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
6,500,000 5,960,000

 • 3 trung kế
 • 16 máy nhánh
 • Có thể mở rộng 8 trung kế và 24 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
 • Bảo hành 12 tháng