WiFi ngoài trời Ubiquiti UniFi UAP FlexHD phát xa 80m, tải 120user

4,940,000

  • Tốc độ WiFi: Tổng 2033Mbps
  • Kết nối: 80 thiết bị
  • Anten: Phát xa 80m
  • Hỗ trợ: 1 PoE chuẩn Gigabit.
  • Cài đặt: Unifi Controller.