Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
3,630,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1750Mbps
 • Kết nối: 60 thiết bị
 • Anten: công suất mạnh mẽ phủ sóng 100m
 • Hỗ trợ: 3 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,890,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2034Mbps
 • Kết nối: 256 thiết bị
 • Anten: 4 anten băng tần kép với công nghệ 3x3 MINO
 • Hỗ trợ: 4 cổng Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
6,150,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1267Mbps
 • Kết nối: 400 thiết bị
 • Anten: Phát xa 300m
 • Hỗ trợ: 1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,780,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: Phát xa 200m
 • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,780,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2333Mbps
 • Kết nối: 200 thiết bị
 • Anten: Phát xa 300m
 • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,940,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2033Mbps
 • Kết nối: 80 thiết bị
 • Anten: Phát xa 80m
 • Hỗ trợ: 1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: Unifi Controller.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,600,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 900Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 3x3 MINO phủ sóng khắp phòng
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,590,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 4 anten băng tần kép với công nghệ MINO
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,980,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1800Mbps
 • Kết nối: 250 thiết bị
 • Anten: 6 anten công nghệ MINO
 • Hỗ trợ: 2 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
2,590,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 50 thiết bị
 • Anten: băng tần kép phủ sóng 35m
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
2,890,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1267Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 2x2 MU-MIMO phủ sóng 165m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,300,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1750Mbps
 • Kết nối: 150 thiết bị
 • Anten: 3x3 MU-MIMO phủ sóng 175m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.