Showing 1–12 of 28 results

Giảm giá!
3,900,000 3,630,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1750Mbps
 • Kết nối: 60 thiết bị
 • Anten: công suất mạnh mẽ phủ sóng 100m
 • Hỗ trợ: 3 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!
5,350,000 4,890,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2034Mbps
 • Kết nối: 256 thiết bị
 • Anten: 4 anten băng tần kép với công nghệ 3x3 MINO
 • Hỗ trợ: 4 cổng Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!
6,950,000 6,150,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1267Mbps
 • Kết nối: 400 thiết bị
 • Anten: Phát xa 300m
 • Hỗ trợ: 1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!
5,250,000 4,780,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: Phát xa 200m
 • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!
5,250,000 4,780,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2333Mbps
 • Kết nối: 200 thiết bị
 • Anten: Phát xa 300m
 • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!
5,200,000 4,940,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2033Mbps
 • Kết nối: 80 thiết bị
 • Anten: Phát xa 80m
 • Hỗ trợ: 1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: Unifi Controller.

Giảm giá!
1,800,000 1,600,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 900Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 3x3 MINO phủ sóng khắp phòng
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!
1,900,000 1,590,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 4 anten băng tần kép với công nghệ MINO
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!
2,300,000 1,980,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1800Mbps
 • Kết nối: 250 thiết bị
 • Anten: 6 anten công nghệ MINO
 • Hỗ trợ: 2 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!
3,100,000 2,590,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 50 thiết bị
 • Anten: băng tần kép phủ sóng 35m
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!
3,200,000 2,890,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1267Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 2x2 MU-MIMO phủ sóng 165m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!
4,550,000 4,300,000

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1750Mbps
 • Kết nối: 150 thiết bị
 • Anten: 3x3 MU-MIMO phủ sóng 175m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.