Gói truyền hình MyTV – Tivi smart

Xem qua App/ứng dụng

  • Chuẩn:150 kênh, 18 kênh VTVCab – 46,200 đ/tháng
  • Nâng cao: 180 kênh, 18 kênh VTVCab – 62,700 đ/tháng
  • VIP: 180 kênh, 18 kênh VTVCab, Galaxy + – 79,200 đ/tháng
Danh mục: