WiFi ngoài trời Grandstream GWN7630LR phát xa 300m, tải 200user

4,780,000

  • Tốc độ WiFi: Tổng 2333Mbps
  • Kết nối: 200 thiết bị
  • Anten: Phát xa 300m
  • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
  • Cài đặt: qua GWN cloud.