Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
3,630,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1750Mbps
 • Kết nối: 60 thiết bị
 • Anten: công suất mạnh mẽ phủ sóng 100m
 • Hỗ trợ: 3 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,890,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2034Mbps
 • Kết nối: 256 thiết bị
 • Anten: 4 anten băng tần kép với công nghệ 3x3 MINO
 • Hỗ trợ: 4 cổng Lan chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,600,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 900Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 3x3 MINO phủ sóng khắp phòng
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,590,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 4 anten băng tần kép với công nghệ MINO
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,980,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1800Mbps
 • Kết nối: 250 thiết bị
 • Anten: 6 anten công nghệ MINO
 • Hỗ trợ: 2 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
2,590,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 50 thiết bị
 • Anten: băng tần kép phủ sóng 35m
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua Cloud Aruba Central

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
2,890,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1267Mbps
 • Kết nối: 100 thiết bị
 • Anten: 2x2 MU-MIMO phủ sóng 165m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,300,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1750Mbps
 • Kết nối: 150 thiết bị
 • Anten: 3x3 MU-MIMO phủ sóng 175m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
3,680,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1.75Gbps
 • Kết nối: 200 thiết bị
 • Anten: 3x3 MU-MIMO phủ sóng 175m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,650,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 2.33Gbps
 • Kết nối: 200 thiết bị
 • Anten: 4x4 MU-MIMO phủ sóng 175m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
3,730,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1774Gbps
 • Kết nối: 256 thiết bị
 • Anten: 2x2 MU-MIMO phủ sóng 87m
 • Hỗ trợ: 1 Lan/1 PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua GWN cloud.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
3,060,000

Đã bán

 • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
 • Kết nối: 120 thiết bị
 • Anten: phát xa 120m, xuyên qua 1 lớp tường 10cm.
 • Hỗ trợ: 1 cổng PoE chuẩn Gigabit.
 • Cài đặt: qua App UniFi Controller