Showing all 6 results

Giảm giá!
16,250,000 10,390,000

 • 500 user
 • 75 cuộc gọi đồng thời
 • 3 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE+
 • 1 đường vào bưu điện analog, 1 đường ra máy nhánh analog
 • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud

Giảm giá!
20,100,000 17,990,000

 • 1000 user
 • 150 cuộc gọi đồng thời
 • 3 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE+
 • 2 đường vào bưu điện analog, 2 đường ra máy nhánh analog
 • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud

Giảm giá!
16,250,000 15,700,000

 • 500 user
 • 75 cuộc gọi đồng thời
 • 3 cổng Lan chuẩn Gigabit
 • 2 đường vào bưu điện analog, 2 đường ra máy nhánh analog
 • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud

Giảm giá!
32,250,000 31,250,000

 • 1000 user
 • 150 cuộc gọi đồng thời
 • 3 cổng Lan chuẩn Gigabit
 • 4 đường vào bưu điện analog, 4 đường ra máy nhánh analog
 • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud

Giảm giá!
16,200,000 15,550,000

 • 2 cổng Wan/Lan Gigabit
 • Tích hợp USB và thẻ nhớ SD
 • 50 người dùng
 • 25 cuộc gọi đồng thời
 • Ghi âm cuộc gọi

Giảm giá!
8,050,000 7,490,000

 • 2 cổng Wan/Lan chuẩn Gigabit
 • 4 cổng BRI
 • Tích hợp USB và thẻ nhớ SD
 • 20 cuộc gọi đồng thời
 • Ghi âm cuộc gọi