Gói truyền hình MyTV – Tivi thường

Xem qua smartbox VNPT

  • Chuẩn:150 kênh, 18 kênh VTVCab – 90,200 đ/tháng
  • Nâng cao: 180 kênh, 18 kênh VTVCab – 106,700 đ/tháng
  • VIP: 180 kênh, 18 kênh VTVCab, Galaxy + – 123,200 đ/tháng
Danh mục: