Tổng đài IP Grandstream UCM6302, 1000user, 2 nhánh analog

17,990,000

  • 1000 user
  • 150 cuộc gọi đồng thời
  • 3 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE+
  • 2 đường vào bưu điện analog, 2 đường ra máy nhánh analog
  • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud