Tổng đài IP Grandstream UCM6301, 500user, 1 nhánh analog

10,390,000

  • 500 user
  • 75 cuộc gọi đồng thời
  • 3 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE+
  • 1 đường vào bưu điện analog, 1 đường ra máy nhánh analog
  • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud