Tổng đài Excelltel PABX TP848(4-24) 4 trung kế & 24 máy nhánh

9,150,000

  • 4 trung kế
  • 24 máy nhánh
  • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
  • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
  • Bảo hành 12 tháng