Tổng đài Excelltel PABX TP848(4-32) 4 trung kế & 32 máy nhánh

12,950,000

  • 4 trung kế
  • 32 máy nhánh
  • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
  • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
  • Bảo hành 12 tháng