Tổng đài Excelltel PABX TP864(4-56) 4 trung kế & 56 máy nhánh

22,800,000

  • 4 trung kế
  • 56 máy nhánh
  • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
  • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
  • Bảo hành 12 tháng