Tổng đài Excelltel PABX TP864(8-64) 8 trung kế & 64 máy nhánh

26,900,000

  • 8 trung kế
  • 64 máy nhánh
  • Hỗ trợ 2 cổng mạng: một cổng dành cho chuông cửa và 1 cổng PC
  • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
  • Bảo hành 12 tháng