WiFi ngoài trời Grandstream GWN7605LR phát xa 200m, tải 100user

4,780,000

  • Tốc độ WiFi: Tổng 1167Mbps
  • Kết nối: 100 thiết bị
  • Anten: Phát xa 200m
  • Hỗ trợ: 1 PoE/1 Lan chuẩn Gigabit.
  • Cài đặt: qua GWN cloud.