Tổng đài IP Grandstream UCM6302A, 2 trung kế PSTN và 2 máy nhánh Analog

15,700,000

  • 500 user
  • 75 cuộc gọi đồng thời
  • 3 cổng Lan chuẩn Gigabit
  • 2 đường vào bưu điện analog, 2 đường ra máy nhánh analog
  • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud