Tổng đài IP Grandstream UCM6304A, 4 cổng PSTN, 4 cổng máy lẻ analog

31,250,000

  • 1000 user
  • 150 cuộc gọi đồng thời
  • 3 cổng Lan chuẩn Gigabit
  • 4 đường vào bưu điện analog, 4 đường ra máy nhánh analog
  • Hỗ trợ cấu hình và quản lý thông qua phần mềm quản lý cloud