Tổng đài Panasonic KX-NS300BX – Cấu hình 6 trung kế & 16 máy nhánh

12,299,000

  • 6 trung kế
  • 16 máy nhánh
  • Có thể mở rộng 48 trung kế và 128 máy nhánh
  • Hỗ trợ cài đặt cấu hình
  • Bảo hành 12 tháng