Switch chia mạng Tenda SG108, 8 cổng chuẩn Gigabit 1000Mbps

570,000

  • Gồm: 8 cổng 10/100/1000Mbps
  • Chuyển đổi công suất: 10Gbps
  • Tốc độ chuyển gói: 12 Mbps
  • Hoạt động ở 2 chế độ half or full-duplex cho mỗi cổng.