Switch chia mạng Tenda SG105, 5 cổng chuẩn Gigabit 1000Mbps

490,000

  • Gồm: 5 cổng 10/100/1000Mbps
  • Chuyển đổi công suất: 10Gbps
  • Tỷ lệ chuyển tiếp gói: 7.44Mpps
  • Hoạt động ở 2 chế độ half or full-duplex cho mỗi cổng.