Showing 13–24 of 36 results

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
8,500,000 7,990,000

Đã bán

 • Chịu tải: 300user
 • Cổng: 3Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng USB, 1 cổng Consule, 1 cổng SFP

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
3,500,000 3,290,000

Đã bán

 • Chịu tải: 150user
 • Cổng: 5 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng SFP

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
6,250,000 5,850,000

Đã bán

 • Chịu tải: 300user
 • Cổng: 8 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng quan SFP
 • Quản lý: UISP Mobile và Bluetooth BLE

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
4,500,000 4,080,000

Đã bán

 • Chịu tải: 250user
 • Cổng: 3 Wan/Lan chuẩn gigabit
 • Hỗ trợ: 1 cổng Consule
 • Quản lý: UniFi Controller V4

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
525,000 490,000

Đã bán

 • Gồm: 5 cổng 10/100/1000Mbps
 • Chuyển đổi công suất: 10Gbps
 • Tỷ lệ chuyển tiếp gói: 7.44Mpps
 • Hoạt động ở 2 chế độ half or full-duplex cho mỗi cổng.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
700,000 570,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng 10/100/1000Mbps
 • Chuyển đổi công suất: 10Gbps
 • Tốc độ chuyển gói: 12 Mbps
 • Hoạt động ở 2 chế độ half or full-duplex cho mỗi cổng.

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
500,000 480,000

Đã bán

 • Gồm: 5 cổng 10/100/1000Mbps
 • Tiêu thụ điện tối đa: 3.1W 
 • Công Nghệ Xanh, Kiểm Soát Luồng 802.3x

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,250,000 880,000

Đã bán

 • Gồm: 5 cổng 10/100Mbps
 • Chuyển đổi công suất: 10 Gbps
 • Bộ nhớ đệm: 128K
 • Hoạt động: Chế độ Deafult, Chế độ VLAN

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,500,000 1,350,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng chuẩn gigabit
 • Chuyển đổi công suất: 16 Gbps
 • Bộ nhớ đệm: 192K
 • Hoạt động: Chế độ Deafult, Chế độ VLAN

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
2,150,000 1,690,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng 10/100Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 10/100/1000Mbps
 • Công suất: tổng 120W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
2,550,000 1,990,000

Đã bán

 • Gồm: 8 cổng 10/100/1000Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 Gigabit
 • Công suất: tổng 120W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m

Giảm giá!

Số 4 Lạch Tray

Được xếp hạng 0 5 sao
1,150,000 890,000

Đã bán

 • Gồm: 4 cổng 10/100Mbps
 • Hỗ trợ: 2 cổng uplink RJ45 10/100Mbps
 • Công suất: tổng 65W
 • Chế độ mở rộng cấp nguồn PoE và truyền dữ liệu tới 250m