WiFi 5G Oppo CPE T1A – 4.1Gbps, 2 Lan/Wan chuẩn Gigabit, tải 32user

9,800,000

  • Tốc độ 4G: 4.1Gbps
  • Băng tần: 2.4/5.0Ghz
  • Chịu tải: 32 thiết bị
  • Hỗ trợ 2 cổng Lan chuẩn Gigabit
  • Chuẩn sim: Nano sim