Panasonic KX-TGF310

2,500,000 2,180,000

  • Màn hình LCD 1.8” hiển thị
  • Danh bạ lưu 100 tên và số
  • Lưu 50 số gọi đến
  • Nhớ 10 số gọi đi