Panasonic KX-TGC210

950,000 890,000

  • Màn hình LCD 1.6” hiển thị
  • Danh bạ lưu 50 tên và số
  • Hiển thị 50 số gọi đến
  • Nhớ 10 số gọi đi