Panasonic KX-TES824

4,660,000

  • 3 đường bưu điện & 8 nhánh
  • Lời chào, Chuyển hướng
  • Gọi nội bộ, tính cước
  • Đàm thoại hội nghị 5 bên