Panasonic KX-T7703

560,000 479,000

  • Hiển thị số gọi đến, gọi đi.
  • Bộ nhớ 50 số điện thoại.
  • Nhớ 50 số gọi đến 10 số gọi đi.
  • Bảo hành: 12 tháng.