Panasonic KX-DT543

  • Máy lễ tân cho KX-NS300 
  • Chuyển hướng cuộc gọi
  • Báo tình trạng nhánh
  • Hiển thị 3 dòng thông số