GXP1760W

2,500,000

  • Máy dùng cho lễ tân / Lập trình
  • Ghi âm lời chào, hiện số
  • 24 phím truy cập nhanh, báo đèn
  • Chuyển hướng cuộc gọi