Showing all 6 results

 • Giá chỉ 189,000đ/tháng
 • Tặng modem WiFi
 • Trả trước 12 tháng tặng cước
 • Tổng đài tư vấn : 02253 500 126

 • Giá chỉ 210,000 đ/tháng
 • Tặng Modem Wifi
 • Trả trước 12 tháng tặng cước
 • Tổng đài tư vấn : 02253.500126

 • Giá chỉ 230,000 đ/tháng
 • Tặng Modem Wifi
 • Trả trước 12 tháng tặng cước
 • Tổng đài tư vấn : 02253.500126

 • Giá chỉ 259,000 đ/tháng
 • Tặng Modem Wifi
 • Trả trước 12 tháng tặng cước
 • Tổng đài tư vấn : 02253.500126

 • Giá chỉ 300,000 đ/tháng
 • Tặng Modem Wifi
 • Trả trước 12 tháng tặng cước
 • Tổng đài tư vấn : 02253.500126

 • Giá chỉ 1,119,000 đ/tháng
 • Trang bị Moden Wifi 2 băng tần
 • Trả trước 12 tháng tặng cước
 • Tổng đài tư vấn : 02253.500126