Showing all 6 results

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 60GB data 3G/4G
 • Cước tivi smart 269.000 đ/tháng
 • Cước tivi thường 304,000 đ/tháng
 • Tặng thêm 03 tháng
 • Miễn phí Modem Wifi / SmartBox

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 200 kênh + 30GB data 3G/4G
 • Tặng 01 gift-code game
 • Cước tivi smart 299.000 đ/tháng
 • Cước tivi thường 334,000 đ/tháng
 • Tặng thêm 03 tháng
 • Miễn phí Modem Wifi / SmartBox
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 180 kênh + 30GB data 3G/4G
 • Cước tivi smart 299.000 đ/tháng
 • Cước tivi thường 334,000 đ/tháng
 • Tặng thêm 03 tháng
 • Miễn phí Modem Wifi / SmartBox
 • Liên hệ tư vấn : 02253.500126

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 180kênh + 30GB data 3G/4G
 • Cước tivi smart 289.000 đ/tháng
 • Cước tivi thường 324,000 đ/tháng
 • Tặng thêm 03 tháng
 • Miễn phí Modem Wifi / SmartBox
 • Tổng đài tư vấn : 02253.500126

 • Internet 100Mbps + Truyền hình 200 kênh + 30GB data 3G/4G
 • Cước tivi smart 369.000 đ/tháng
 • Cước tivi thường 413,000 đ/tháng
 • Tặng thêm 03 tháng
 • Miễn phí Modem Wifi / SmartBox

 • Internet 80Mpbs + Truyền hình 180 kênh + 15GB data 3G/4G
 • Cước tivi smart 239.000 đ/tháng
 • Cước tivi thường 274,000 đ/tháng
 • Tặng thêm 03 tháng
 • Miễn phí Modem Wifi / SmartBox