Danh

Danh sách kênh MyTV

KÊNH QUỐC TẾ
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp
5 CINEMAX (HD) 174 Phim Truyện
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
19 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
20 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện
21 FOX 82 Phim Truyện
22 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
23 Fox (HD) 85 Phim Truyện
24 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện
25 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
26 National Geographic Chanel – NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
27 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
28 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
29 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
30 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
31 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
32 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
33 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
34 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
35 Clubbing 200 Ca Nhạc