Category Archives: Internet & Truyền hình

Home TV3 (dành cho SmartTV)

265.000 đ/tháng(đã VAT) Ưu đãi đăng ký Đường truyền Internet tốc độ 50Mbps Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh nâng cao gồm 180 kênh truyền hình MyTV Gói cước sử dụng với khách hàng tự trang bị đầu STB hoặc sử dụng App Giá các gói cước  Gói hàng […]

Home TV3 (dành cho TV thường)

309.000 đ/tháng(đã VAT) Ưu đãi đăng ký Đường truyền Internet tốc độ 50Mbps Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh nâng cao gồm 180 kênh truyền hình MyTV Miễn Phí 100% đầu cuối phát Wi-Fi và Set-top-box khi khách hàng trả trước cước sử dụng Giá các gói cước  Gói […]

Home TV2 (dành cho SmartTV)

225.000 đ/tháng(đã VAT) Ưu đãi đăng ký Đường truyền Internet tốc độ 50Mbps Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh nâng cao gồm 180 kênh truyền hình MyTV Miễn Phí 100% đầu cuối phát Wi-Fi và Set-top-box khi khách hàng trả trước cước sử dụng Giá các gói cước  Gói […]

Home TV2 (dành cho TV thường)

269.000 đ/tháng(đã VAT) Ưu đãi đăng ký Đường truyền Internet tốc độ 50Mbps Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh nâng cao gồm 180 kênh truyền hình MyTV Miễn Phí 100% đầu cuối phát  Wi-Fi và Set-top-box khi khách hàng trả trước cước sử dụng Giá các gói cước  Gói […]

Home TV1 (dành cho SmartTV)

195.000 đ/tháng(đã VAT) Ưu đãi đăng ký Đường truyền Internet tốc độ 32Mbps Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh nâng cao gồm 180 kênh truyền hình MyTV Miễn Phí 100% đầu cuối phát Wi-Fi và Set-top-box khi khách hàng trả trước cước sử dụng Giá các gói cước  Gói […]

Home TV1 (dành cho TV thường)

239.000 đ/tháng(đã VAT) Ưu đãi đăng ký Đường truyền Internet tốc độ 32Mbps Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh nâng cao gồm 180 kênh truyền hình MyTV Miễn Phí 100% đầu cuối phát Wi-Fi và Set-top-box khi khách hàng trả trước cước sử dụng Giá các gói cước  Gói […]

Facebook