• Số 4 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Hotline 0911.111.889 zalo

Danh sách kênh truyền hình MyTV VNPT Hải Phòng

 

1. KÊNH QUỐC TẾ
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp  
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi có có có
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp  
5 CINEMAX (HD) 174 Phim Truyện  
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao  
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao có có
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp   có có
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp   có
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp   có có
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện   có có
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện   có có
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện   có có
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp   có có
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế   có có
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp   có có
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp   có có
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp   có có
19 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc   có có
20 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện có
21 FOX 82 Phim Truyện    
22 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp có
23 Fox (HD) 85 Phim Truyện   có
24 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện   có
25 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện   có
26 National Geographic(HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp   có
27 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế có
28 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp có
29 France24 137 Tin Tức Quốc Tế có
30 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế có
31 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế có
32 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế có
33 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế có
34 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp có
35 Clubbing 200 Ca Nhạc có

 

 

2. KÊNH VTV
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
36 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương có có
37 VTV7 (SD) 19 Quốc Gia & Địa Phương có có có
38 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương có có có
39 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương   có có
40 VTV2 12 Quốc Gia & Địa Phương có    
41 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương có có có
42 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương   có có
43 VTV4 54 Quốc Gia & Địa Phương có    
44 VTV5 55 Quốc Gia & Địa Phương có    
45 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương   có có
46 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp có có có
47 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp   có có
48 VTV8 115 Giải Trí Tổng Hợp có    
49 VTV9 69 Quốc Gia & Địa Phương có    
50 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương   có có

 

 

3. KÊNH VTVCAB
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
51 VTVcab16 - Bóng đá TV 38 Thể Thao có có
52 VTVcab15 - M Channel 196 Phim Truyện có có có
53 VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao có có có
54 VTVcab 7 - Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp có có có
55 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp có có có
56 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp có có có
57 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao  
58 VTVcab1 - Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp có có có
59 VTVcab2 - Phim Việt 98 Giải Trí Tổng Hợp có có có
60 VTVcab3 - Thể Thao TV 36 Thể Thao có có có
61 VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao có có có
62 VTVcab4 - Văn Hóa TV (HD) 194 Quốc Gia & Địa Phương có có có
63 VTVcab5 - E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp có có có
64 VTVcab6 - Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp có có có
65 VTVcab10 - D Dramas 105 Phim Truyện có có có
66 VTVcab8 - BIBI 102 Thiếu Nhi có có có
67 VTVcab9 - InfoTV 195 Quốc Gia & Địa Phương có có có
68 VTVcab 12 - Style TV 103 Quốc Gia & Địa Phương có có có
69 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 Quốc Gia & Địa Phương có có có
70 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 Quốc Gia & Địa Phương có có có
71 VTVcab19 - Film 99 Quốc Gia & Địa Phương có có có
72 VTVcab20 - V.Family 132 Quốc Gia & Địa Phương có có có

 

 

4. KÊNH VTC
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
73 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp có có
74 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp   có có
75 VTC3 (HD) 83 Giải Trí Tổng Hợp có có
76 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp   có có
77 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp có    
78 VTC5 135 Giải Trí Tổng Hợp có    
79 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp   có có
80 VTC6 23 Thể Thao   có có
81 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp có có có
82 VTC8 164 Quốc Gia & Địa Phương   có có
83 VTC9 25 Giải Trí Tổng Hợp có    
84 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp   có có
85 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp có có có
86 VTC11 26 Thiếu Nhi   có có
87 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc   có có
88 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương có có có
89 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương có có có
90 VTC12 210 Giải Trí Tổng Hợp có có có

 

 

5. KÊNH HTV/HTVC
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
91 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp có
92 HTV2 120 Giải Trí Tổng Hợp    
93 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp   có
94 HTV3 87 Thiếu Nhi có
95 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp   có có
96 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương có có
97 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương có có có
98 HTVC Phim 7 Phim Truyện có    
99 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp có có
100 HTV Thể thao 15 Thể Thao có có
101 HTVC Thuần Việt 124 Giải Trí Tổng Hợp    
102 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện   có có
103 HTV Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp   có có
104 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp có có
105 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp có có
106 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc có có

 

 

6. KÊNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ KÊNH TRONG NƯỚC KHÁC
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
107 BinhThuan (BTV6) - Home Shopping 63 Quốc Gia & Địa Phương có có
108 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương có có có
109 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương có có có
110 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương có có có
111 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương có có có
112 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương có có có
113 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương có có có
114 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương   có có
115 MTV (HD) 79 Ca Nhạc   có có
116 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp   có có
117 VOVGT (Radio) 96 Radio   có có
118 VOV1 (Radio) 110 Radio   có có
119 VOV2 (Radio) 112 Radio   có có
120 VOV3 (Radio) 113 Radio   có có
121 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương có có có
122 AnGiangTV (ATV) 671 Quốc Gia & Địa Phương có có có
123 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương có có có
124 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương có có có
125 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương có có có
126 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương có có có
127 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương có có có
128 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương có có có
129 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương có có có
130 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương   có có
131 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp có có có
132 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Quốc Gia & Địa Phương có có có
133 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương có có có
134 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương có có có
135 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương có có có
136 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương có có có
137 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương có có có
138 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương có có có
139 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương có có có
140 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương có có có
141 DongNaiTV1 (DN1) 601 Quốc Gia & Địa Phương có    
142 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương   có có
143 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp   có có
144 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp có có có
145 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương có có có
146 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương có có có
147 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp có có có
148 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương có có có
149 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp có có có
150 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương có có có
151 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương có có có
152 HaTinhTV (HTTV) 381 Quốc Gia & Địa Phương có    
153 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương   có có
154 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương có có có
155 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương có có có
156 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương có có có
157 HungYenTV (HY) 891 Quốc Gia & Địa Phương có    
158 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương   có có
159 KhanhHoaTV (KTV) 791 Quốc Gia & Địa Phương có có có
160 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương có có có
161 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương có có có
162 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương có có có
163 LaoCaiTV (THLC) 241 Quốc Gia & Địa Phương có có có
164 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương có có có
165 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương có có có
166 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương có có có
167 PhuThoTV (PTV) 191 Quốc Gia & Địa Phương có    
168 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương   có có
169 QuangBinhTV (QBTV) 731 Quốc Gia & Địa Phương có có có
170 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương có có có
171 QuangNgaiTV (PTQ1) 761 Quốc Gia & Địa Phương có    
172 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương   có có
173 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương có có có
174 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp có có có
175 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương có có có
176 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương có có có
177 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương có có có
178 Thái Nguyên TV1 201 Quốc Gia & Địa Phương có    
179 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương   có có
180 ThanhHoaTV (TTV) 361 Giải Trí Tổng Hợp có có có
181 Hải Phòng TV 161 Quốc Gia & Địa Phương có có có
182 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương có có có
183 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương có có có
184 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương có có có
185 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Quốc Gia & Địa Phương có có có
186 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương có có có
187 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương có có có
188 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Quốc Gia & Địa Phương có có có
189 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương có có có
190 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương có có có
191 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương có có có
192 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương có có có
193 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương có có có
194 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương có có có
195 QuangNinhTV (QTV) 141 Quốc Gia & Địa Phương có có có
196 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Quốc Gia & Địa Phương   có có
197 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp có có có
198 QTV1 (HD) 244 Quốc Gia & Địa Phương có có có
199 QTV3 (HD) 245 Quốc Gia & Địa Phương có có có

 

 

7. KÊNH K+
STT Tên kênh Số hiệu Thể loại
200 K+1 86 Phim Truyện
201 K+NS 88 Giải Trí Tổng Hợp
202 K+PM 89 Thể Thao
203 K+1 (HD) 129 Phim Truyện
204 K+PM (HD) 131 Thể Thao
205 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
206 K+PC (HD) 140 Thể Thao
207 K+PC 139 Thể Thao