VNPT Hải Phòng | Miễn phí 100% lắp đặt INTERNET cáp quang, MyTV, Chữ ký số VinaPhone
  • Số 4 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
  • Đăng ký online 0225.3500126 (Không báo hỏng)