• Số 4 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
  • Liên hệ (0313)500126 - Tư vấn 0919288699