• Số 4 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
  • Tư vấn (0225)3500126 - Kỹ thuật (0225)119