• Số 4 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
  • Liên hệ 0313 500126 & Hotline 0919 288 699